ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่) สำหรับรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ เลขทะเบียน บบ 3561 ลำปาง หมายเลขครุภัณฑ์ 003-48-0001 จำนวน 2 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0

ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่) สำหรับรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ เลขทะเบียน บบ 3561 ลำปาง หมายเลขครุภัณฑ์ 003-48-0001  จำนวน  2  ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่