ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะโดยหลักการ 3RS (Reduce, Reuse, Recycle) และวิธีการจัดการขยะอินทรีย์หนือขยะเปียกจากครัวเรือน โดยงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัดฯ เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล

0

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่