วันที่ 15 สิงหาคม 2564 ข้าราชการ พนักงาน เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล ปฏิบัติงานตรวจคัดกรองหรือจุดสกัดการเดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดลำปาง ณ ด่านตรวจสถานีตำรวจภูธรห้างฉัตร ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

0
วันที่ 15 สิงหาคม 2564 ข้าราชการ พนักงาน เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล ปฏิบัติงานตรวจคัดกรองหรือจุดสกัดการเดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดลำปาง ณ ด่านตรวจสถานีตำรวจภูธรห้างฉัตร ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
#ผลัดที่ 1 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 16.00 น. ดังนี้
1. นายวีระ ธิรินทอง
2. นายสมเจตน์ แสงบุญเรือง
3. นายเกษมศักดิ์ ยาสิทธิ์
4. นายธนิน สุวรรณศร
#ผลัดที่ 2 ตั้งแต่เวลา 16.01 น. – 24.00 น. ดังนี้
1. นายเกียรติศักดิ์ เดชเดชะ
2. นายสันทนา ปันตอง
3. นายศุภฤกษ์ นันทพันธ์
ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่