วันอาทิตย์, มีนาคม 29, 2020

  เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล จึงได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันท้องถิ่นไทย และได้จัดทำโครงการเสวียนปุ๋ยหมักพิทักษ์สิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล ประจำปี 2563 เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล นำโดยนายกเทศมนตรีตำบลห้างฉัตรแม่ตาล ปลัดเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล ข้าราชการ พนักงานจ้าง ของเทศบาล ร่วมกันทำความสะอาดรางระบายน้ำภายในเทศบาล กวาดเศษใบไม้ภายในสำนักงานเทศบาล พร้อมสร้างเสวียน จำนวน 3 จุด เพื่อไว้ใส่ใบไม้แห้ง ลดการเผาตามมาตรการห้ามเผาของภาครัฐ และไว้ทำปุ๋ยหมัก  ...

การทำหน้าการอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง ปีงบประมาณ 2563 เมื่อวันจันทร์ ที่ 16 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล  

กิจกรรมตามโครงการลำปางสะอาดกิจกรรมหลักจะเป็นการ เก็บกวาดใบไม้ และเก็บขยะ ทำความสะอาดถนนหนทางภายในบริเวณอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล

กีฬาสีผู้สูงอายุ  ประจำปี 2562  เมื่อวันที่  19  ธันวาคม  2562  ณ ศูนย์ กศน. ตำบลห้างฉัตร ...

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธ๊บรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562  เมื่อวันที่  20  ธันวาคม  2562  

เทศบาลห้างฉัตรแม่ตาล ได้เข้าร่วม กิจกรรมโครงการ จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ ทำความสะอาด ณ. สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ สวนอนันตยศ  ต.ห้างฉัตร  อ.ห้างฉัตร  จ.ลำปาง   ในวันที่  18 ธันวาคม 2562 ...