วันอังคาร, กรกฎาคม 16, 2019

เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล จัดกิจกรรมตามโครงการ "จังหวัดลำปางสะอาด" kick off ครั้งที่ 10 เมื่อวันพุธ ที่ 10 กรกฎาคม 2562 ณ วัดปันง้าว หมู่ 7 ตำบลห้างฉัตร

เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาลร่วมกับวัดปันง้าว หมู่ที่ 7 ตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ได้มีกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาด เก็บกวาด และพัฒนาวัด ตามกิจกรรม Big Cleaning Day วัด ประชา รัฐ สร้างสุข ในวันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น...

เมื่อวันพุธ ที่ 26 มิถุนายน 2562 เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล นำโดยนายไพโรจน์ สุขคำเมือง นายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในเขตเทศบาล นักเรียนโรงเรียนห้างฉัตรวิทยา ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการประชุมสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล...

เมื่อวันพุธ ที่ 26 มิถุนายน 2562 เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล นำโดยนายไพโรจน์ สุขคำเมือง นายกเทศมนตรีตำบลห้างฉัตรแม่ตาล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในเขตเทศบาล นักเรียนโรงเรียนห้างฉัตรวิทยา ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ของเทศบาล เข้าร่วมอบรมโครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ประจำปี 2562 เนื่องในวันยาเสพติดโลก ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล และได้ตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติดกันทุกคน...

เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล นำโดย นายไพโรจน์ สุขคำเมือง นายกเทศมนตรีตำบลห้างฉัตรแม่ตาล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานจ้าง พร้อมด้วยจิตอาสาในเขตเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล จัดกิจกรรมโครงการ "จังหวัดลำปางสะอาด kick off" ครั้งที่ 7 ในวันที่ 11 เมษายน 2562 โดยร่วมกันทำความสะอาดบริเวณเ ...

เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล จัดกิจกรรมโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษกและเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 ร่วมกับอำเภอห้างฉัตร ในวันจันทร์ ที่ 3 มิถุนายน 2562 ณ สวนอนันตยศ ตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง  

เทศบาลตำบลห้างฉ้ตรแม่ตาล นำโดยนายไพโรจน์ สุขคำเมือง นายกเทศมนตรีตำบลห้างฉัตรแม่ตาล ร่วมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรมโครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว ประจำปี 2562 เมื่อวันจันทร์ ที่ 3 มิถุนายน 2562 ณ สวนอนันตยศ ตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล นำโดย นายไพโรจน์ สุขคำเมือง นายกเทศมนตรีตำบลห้างฉัตรแม่ตาล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานจ้าง พร้อมด้วยจิตอาสา ในเขตเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล ...

เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล นำโดย นายไพโรจน์ สุขคำเมือง นายกเทศมนตรีตำบลห้างฉัตรแม่ตาล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานจ้าง พร้อมด้วยจิตอาสาในเขตเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล จัดกิจกรรมโครงการ "จังหวัดลำปางสะอาด kick off" ครั้งที่ 6 ในวันที่ 8 มีนาคม 2562 โดยร่วมกันทำความสะอาดบริเวณวัดปางม่วงและพระธาตุเจดี ...

เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล นำโดย นายไพโรจน์ สุขคำเมือง นายกเทศมนตรีตำบลห้างฉัตรแม่ตาล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานจ้าง พร้อมด้วยจิตอาสา โดยมีปลัดอาวุโสมาร่วมกิจกรรม ในเขตเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล ...