วันพฤหัส, พฤศจิกายน 21, 2019

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2562 เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล นำโดย จ่าสิบเอกแดนชัย สันยาว ปลัดเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล ร่วมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.      ได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กับเนื่องในงานวันพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ...

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2562 เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล ได้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคม และพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมอำเภอห้างฉัตร

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2562 เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาลนำโดย ท่านนายกไพโรจน์ สุขคำเมือง นายกเทศมนตรีตำบลห้างฉัตรแม่ตาลพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกเทศบาล ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และประชนทั่วไป ได้ร่วมกิจกรรมโครงการ จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ ทำความสะอาดศาสนสถาน ณ. วัดห้างฉัตร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ รัชกาลที่ 4 ...

เมื่อวันที่ 3 กันยายน พ.ศ.2562 เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาการสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง  ได้ช่วยเหลือปรับปรุงบ้าน ของ นายน้อย  ลาอุละ  เลขที่ 109/1  หมู่ 5 ต.ห้างฉัตร  อ.ห้างฉัตร  จ.ลำปาง  ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ปีงบประมาณ  2562

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาลนำโดย ท่านนายกไพโรจน์ สุขคำเมือง นายกเทศมนตรีตำบลห้างฉัตรแม่ตาลพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกเทศบาล ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และนักเรียน โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร ได้ร่วมกิจกรรม เก็บขยะ และตัดหญ้า ทำความสะอาดและเก็บเศษใบไม้ บริเวณทางเดินหินคลุกภายในสวนหย่อม เฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 10 ( ณ. จุดวงเวียนภายในสวนสาธารณะอนันตยศ)...

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล นำโดยนายไพโรจน์ สุขคำเมือง นายกเทศมนตรีตำบลห้างฉัตรแม่ตาล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในเขตพื้นที่ ข้าราชการ พนักงานเทศบาล ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ (ต้นเหลืองปรีดียาธร) จำนวน 78 ต้น ตามโครงการ "รักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน ประจำปี...

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล นำโดยนายไพโรจน์ สุขคำเมือง นายกเทศมนตรีตำบลห้างฉัตรแม่ตาล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในเขตพื้นที่ ข้าราชการ พนักงานเทศบาล ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ (ต้นเหลืองปรีดียาธร) จำนวน 78 ต้น ตามโครงการ "พระราชเสาวนีย์ ประจำปี 2562"  ...