วันอาทิตย์, กันยายน 15, 2019

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาลนำโดย ท่านนายกไพโรจน์ สุขคำเมือง นายกเทศมนตรีตำบลห้างฉัตรแม่ตาลพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกเทศบาล ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และนักเรียน โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร ได้ร่วมกิจกรรม เก็บขยะ และตัดหญ้า ทำความสะอาดและเก็บเศษใบไม้ บริเวณทางเดินหินคลุกภายในสวนหย่อม เฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 10 ( ณ. จุดวงเวียนภายในสวนสาธารณะอนันตยศ)...

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล นำโดยนายไพโรจน์ สุขคำเมือง นายกเทศมนตรีตำบลห้างฉัตรแม่ตาล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในเขตพื้นที่ ข้าราชการ พนักงานเทศบาล ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ (ต้นเหลืองปรีดียาธร) จำนวน 78 ต้น ตามโครงการ "รักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน ประจำปี...

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล นำโดยนายไพโรจน์ สุขคำเมือง นายกเทศมนตรีตำบลห้างฉัตรแม่ตาล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในเขตพื้นที่ ข้าราชการ พนักงานเทศบาล ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ (ต้นเหลืองปรีดียาธร) จำนวน 78 ต้น ตามโครงการ "พระราชเสาวนีย์ ประจำปี 2562"  ...

เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาลร่วมกับอำเภอห้างฉัตรจัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 และพิธีเปิดการดำเนินโครงการเพิ่มสวนหย่อม/ สวนสาธารณะให้แก่ชุมชน ระดับอำเภอ (Kick Off) โครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 28 กรกฎาคม 2562 ณ สวนอนันตยศ อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง...

เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล นำโดย นายไพโรจน์ สุขคำเมือง นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานเทศบาล ประชาชนจิตอาสา ร่วมกันปลูกต้นไม้ ตามโครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติ จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ ในวันอาทิตย์ ที่ 28 กรกฎาคม 2562 ณ สวนอนันตยศ อำเภอห้างฉัตร...

เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล จัดกิจกรรมตามโครงการ "จังหวัดลำปางสะอาด" kick off ครั้งที่ 10 เมื่อวันพุธ ที่ 10 กรกฎาคม 2562 ณ วัดปันง้าว หมู่ 7 ตำบลห้างฉัตร

เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาลร่วมกับวัดปันง้าว หมู่ที่ 7 ตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ได้มีกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาด เก็บกวาด และพัฒนาวัด ตามกิจกรรม Big Cleaning Day วัด ประชา รัฐ สร้างสุข ในวันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น...

เมื่อวันพุธ ที่ 26 มิถุนายน 2562 เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล นำโดยนายไพโรจน์ สุขคำเมือง นายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในเขตเทศบาล นักเรียนโรงเรียนห้างฉัตรวิทยา ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการประชุมสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล...

เมื่อวันพุธ ที่ 26 มิถุนายน 2562 เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล นำโดยนายไพโรจน์ สุขคำเมือง นายกเทศมนตรีตำบลห้างฉัตรแม่ตาล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในเขตเทศบาล นักเรียนโรงเรียนห้างฉัตรวิทยา ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ของเทศบาล เข้าร่วมอบรมโครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ประจำปี 2562 เนื่องในวันยาเสพติดโลก ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล และได้ตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติดกันทุกคน...

เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล นำโดย นายไพโรจน์ สุขคำเมือง นายกเทศมนตรีตำบลห้างฉัตรแม่ตาล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานจ้าง พร้อมด้วยจิตอาสาในเขตเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล จัดกิจกรรมโครงการ "จังหวัดลำปางสะอาด kick off" ครั้งที่ 7 ในวันที่ 11 เมษายน 2562 โดยร่วมกันทำความสะอาดบริเวณเ ...