วันจันทร์, พฤษภาคม 25, 2020

วันที่ 31 ่มีนาคม 2563 เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล ดำเนินการออกพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด - 19 เบื้องต้น ณ โรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล ตั้งอยู่ ณ บ้านปันง้าว หมู่ 7 ...

เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 โดยการเดินรณรงค์ ขึ้นในวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562 ณ.บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลห้างฉัตร

วันที่ 1 เมษายน 2563 เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล ดำเนินการออกพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด - 19 เบื้องต้น ณ ตลาดสดบ้านแม่ฮาว หมู่ 3

ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.ประจำปี 2561