วันอาทิตย์, มีนาคม 29, 2020

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2562 เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล ได้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคม และพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมอำเภอห้างฉัตร

เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล นำโดยนายไพโรจน์ สุขคำเมือง นายกเทศมนตรีตำบลห้างฉัตรแม่ตาล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ให้เด็ก ๆ ในเขตเทศบาลมาร่วมกิจกรรม ณ สนามหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล วันเสาร์ ที่ 13 มกราคม 2561  

ประกาศเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาบุคคลเพื่อสั่งจ้างเป็นพนักงานจ้างทั่วไปเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล  ประกาศ ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2560

ขั้นตอนการรับเรื่องราวร้องทุกข์ / ร้องเรียน

เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการงานต่าง ๆ เช่น 1.  กองคลัง -  ขั้นตอนและระยะเวลาในการชำระภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ -  ขั้นตอนและระยะเวลาของการขอค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่าง ๆ 2.  กองช่าง -  ขั้นตอนและระยะเวลาในการขออนุญาตก่อสร้าง / รับรองสิ่งปลูกสร้าง -  ขั้นตอนในการแจ้งซ่อมค่าไฟฟ้า 3.  สำนักปลัด -  ขั้นตอนและระยะเวลาในการติดต่อสอบถามและยื่นคำร้องทั่วไป -  ขั้นตอนและระยะเวลาในการยื่นคำขอจดทะเบียนพาณิชย์