เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาลร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์,พุทธสมาคมจังหวัดลำปาง ่,สาขาสมาคมผู้สูงอายุฯจังหวัดลำปาง ได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุที่มี อายุ 100 ปี ขึ้นไป เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้สูงอายุในพื้นที่อำเภอห้างฉัตร

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาลร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์,พุทธสมาคมจังหวัดลำปาง ่,สาขาสมาคมผู้สูงอายุฯจังหวัดลำปาง ได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุที่มี อายุ 100 ปี ขึ้นไป เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้สูงอายุในพื้นที่อำเภอห้างฉัตร ได้แก่ นางอ้วน มาละเงิน อายุ 101 ปี บ้านเลขที่ 41 หมู่ 6 บ้านขามแดง ตำบลห้างฉัตร...

ทรงพระเจริญ