ออกพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19 เบื้องต้น ณ วัดต้นซ้อ บ้านแม่ฮาว หมู่ 3

วันที่ 1 เมษายน 2563 เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล ดำเนินการออกพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด - 19 เบื้องต้น ณ วัดต้นซ้อ บ้านแม่ฮาว หมู่ 3

ออกพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19 เบื้องต้น ณ ตลาดสดบ้านแม่ฮาว หมู่ 3

วันที่ 1 เมษายน 2563 เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล ดำเนินการออกพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด - 19 เบื้องต้น ณ ตลาดสดบ้านแม่ฮาว หมู่ 3

ออกพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19 เบื้องต้น ณ โรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล ตั้งอยู่ ณ บ้านปันง้าว หมู่...

วันที่ 31 ่มีนาคม 2563 เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล ดำเนินการออกพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด - 19 เบื้องต้น ณ โรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล ตั้งอยู่ ณ บ้านปันง้าว หมู่ 7 ...

รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล ประชาสัมพันธ์รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในเวปไซต์เทศบาล, เฟสบุ๊คเทศบาล,  หมู่บ้าน,  หน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่,  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาล ...