สวัสดีปีใหม่

ประกาศรับสมัครงาน 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตามโครงการ ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ สำหรับจังหวัดลำปาง ตำบลห้างฉัตร สมัครได้ดังนี้ 1. ประชาชน จำนวน 5 อัตรา/ตำบล ค่าจ้าง 9,000 บาท/เดือน 2. บัณฑิตจบใหม่ จำนวน 10 อัตรา/ตำบล ค่าจ้าง 15,000 บาท/เดือน ระยะเวลาการจ้างงาน ตั้งแต่เดือนมกราคม - เดือนธันวาคม...