วันศุกร์, พฤษภาคม 29, 2020

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล ดำเนินการคัดกรอง ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และประชาชนที่เข้ามาติดต่อราชการภายในสำนักงานเทศบาล โดย ณ ประตูทางเข้าสำนักงาน ฝั่งทิศตะวันออก ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. โดยมีการระบุชื่อ ที่อยู่...

วันที่ 1 เมษายน 2563 เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล ดำเนินการออกพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด - 19 เบื้องต้น ณ วัดต้นซ้อ บ้านแม่ฮาว หมู่ 3

วันที่ 1 เมษายน 2563 เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล ดำเนินการออกพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด - 19 เบื้องต้น ณ ตลาดสดบ้านแม่ฮาว หมู่ 3

วันที่ 31 ่มีนาคม 2563 เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล ดำเนินการออกพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด - 19 เบื้องต้น ณ โรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล ตั้งอยู่ ณ บ้านปันง้าว หมู่ 7 ...

เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล ประชาสัมพันธ์รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในเวปไซต์เทศบาล, เฟสบุ๊คเทศบาล,  หมู่บ้าน,  หน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่,  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาล ...