ข่าวประชาสัมพันธ์

โอวาทเนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 66 พ.ศ.2565 โดยนายสิธิชัย จินดาหลวง…

โอวาทเนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 66 พ.ศ. 2565 โดยนายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

ประชุมหารือแนวทางการใช้ที่สาธารณประโยชน์ สวนอนันตยศ อ.ห้างฉัตร

 วันที่ 12 มกราคม 2565 ประชุมหารือแนวทางการใช้ที่สาธารณประโยชน์ สวนอนันตยศ อ.ห้างฉัตร โดย…

สารและวีดิทัศน์ปีใหม่ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่…

    สวัสดีปีใหม่ 2565 จากผู้ว่าราชการจ.ลำปาง                          เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2565…

เชื่อมโยงประกาศจากระบบ e-GP

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางแสดงวงเงินและราคางานก่อสร้าง

ประกาศตกลงราคางานก่อสร้าง

ข่าวประกาศ/ข่าวรับสมัคร