กองคลัง

0

เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ควบคุมดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับงานตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท งานพัฒนารายได้ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุและทรัพย์สิน งานผลประโยชน์ งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน งานรับจดทะเบียนพาณิชย์ งานจัดเก็บภาษีท้องถิ่นและค่าธรรมเนียม

1-%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%a8

นางเพลินพิศ  สองแคว
ผู้อำนวยการกองคลัง

72698349_719790345154379_4352581099705073664_n

นางวลัยพร  ฉิมพุก
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

งานการเงินและบัญชี ณัฐชยา

นางณัฐชยา  เปียงใจ
จพง. การเงินและบัญชีชำนาญงาน

72631219_383737649175545_5777594426100547584_n

นางฐิตาภา บุญเจริญ
จพง. การเงินและบัญชีชำนาญงาน

งานการเงินและบัญชี  

นางปาริชาติ   อินต๊ะเสน
ผช.นักวิชาการเงินและบัญชี

 

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

นางสาวบัณฑิตา  พุดเฉย
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ

นางสาวนันท์นภัส   คำเมือง
จพง.จัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

7%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%99%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b9%8c

นางธิติมาพรรณ  อุตราช
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นางกุลนที  เครือสุข
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
 งานพัสดุ 14610586_10207387423872978_1219660960_nนางวีราภรณ์ หม้อศรีใจ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่