แจ้งซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะในพื้นที่เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

0