กองช่าง

0

เป็นหน่วยงานที่ให้บริการประชาชนหลายด้าน เช่น อาคาร ถนน สะพาน ทางเท้า ทางระบายน้ำ ระบบประปา ไฟฟ้า แสงสว่างและด้านสาธารณูปการอื่น ๆ

20632405_10209722056157326_1139392973_n

นายทวิช จำปาวัน
ผู้อำนวยการกองช่าง

72641035_725899134541394_6266818985258385408_n

นายจักริน  คีรีวรรณ
นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายธนาวุฒิ  ยวงผ้า
นายช่างโยธาชำนาญงาน

นางสาวอาทิตยา  สิทธิมา
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

3%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b9%8c

นายสรันต์  อุตราช
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

 

นายวีระชัย  ต๊ะบุญเรือง
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

 

75226456_416440535916880_5961479233220902912_n

นางสาวภรพร ด้วงจันตา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 

 

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่