กองช่าง

0

เป็นหน่วยงานที่ให้บริการประชาชนหลายด้าน เช่น อาคาร ถนน สะพาน ทางเท้า ทางระบายน้ำ ระบบประปา ไฟฟ้า แสงสว่างและด้านสาธารณูปการอื่น ๆ

 

 

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่