สภาเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล

0

นายศักดิ์ดา  อุปคำ
ประธานสภาเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล

นายสุชาติ  วงศ์สุวรรณ
รองประธานสภาเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล

นายวสันติ์  ปราบพุทจา
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นายอนุพงษ์  ธิรินทอง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นายอาทิตย์  แสงบุญเรือง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นายนเรศน์  ถาวร
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นายชาญณรงค์  แสงบุญเรือง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

 

นายเจริญ  ญาสิทธิ์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นายสมยศ  ไชยนันตา
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นายปริญญา  สุวรรณศร
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นายธนกฤต  สัญญาเขื่อน
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นายสวัสดิ์  สอนปิงคำ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่