คณะผู้บริหาร

0

นางอำไพ  อวนศรี
นายกเทศมนตรีตำบลห้างฉัตรแม่ตาล
เบอร์ติดต่อในสำนักงาน : 054-338-297 ต่อ 220
เบอร์โทรศัพท์  :  081-783-0059

นายถาวร  สืบคุณะ
รองนายกเทศมนตรีตำบลห้างฉัตรแม่ตาล
เบอร์ติดต่อในสำนักงาน : 054-338-297 ต่อ 220
เบอร์โทรศัพท์  :  084-609-0486

นางสุภาภรณ์  นันทพันธ์
รองนายกเทศมนตรีตำบลห้างฉัตรแม่ตาล
เบอร์ติดต่อในสำนักงาน : 054-338-297 ต่อ 220
เบอร์โทรศัพท์  :  086-923-0124

นางสมพร  สีเขียว
เลขานุการ นายกเทศมนตรีตำบลห้างฉัตรแม่ตาล
เบอร์ติดต่อในสำนักงาน : 054-338-297 ต่อ 220
เบอร์โทรศัพท์  :  086-195-6242

 

นายสมศักดิ์  แสงบุญเรือง
ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลห้างฉัตรแม่ตาล
เบอร์ติดต่อในสำนักงาน : 054-338-297 ต่อ 220
เบอร์โทรศัพท์  :  090-381-3796

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่