ประชุมหารือแนวทางการใช้ที่สาธารณประโยชน์ สวนอนันตยศ อ.ห้างฉัตร

0

 วันที่ 12 มกราคม 2565 ประชุมหารือแนวทางการใช้ที่สาธารณประโยชน์ สวนอนันตยศ อ.ห้างฉัตร

 

 

โดย นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางปรับปรุงสวนอนันตยศ อ.ห้างฉัตร โดยมี นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยนายอำเภอห้างฉัตร ผู้บริหารท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล อำเภอห้างฉัตร โดยได้ร่วมแลกเปลี่ยนกันในเบื้องต้นถึงทิศทางการพัฒนาปรับปรุงพื้นที่สวนอนันตยศ

 

 

 

 

 

 

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการขอเปลี่ยนสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินของสวนอนันตยศให้ถูกต้อง ก่อนทำการเปลี่ยนสภาพเพื่อให้พี่น้องชาวลำปาง และชาวห้างฉัตรได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน ทั้งเรื่องการเป็นสวนสาธารณะ สถานที่พักผ่อน สถานที่ออกกำลังกาย เพิ่มแหล่งท่องเที่ยวให้กับประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัด และดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง และสามารถใช้เป็นแหล่งการเรียนรู้อื่นๆได้

 

 

 

 

 

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่